תהליך ביטול האגרה לא יושפע מהבחירות הקרובות

 
לפי החוק שהוביל השר ארדן, אגרת הטלוויזיה אמורה להתבטל במהלך שנת 2015, לכל המאוחר בספטמבר. עד אז, רשות השידור תמשיך את מבצעי הגבייה, אך נראה שהבחירות הקרובות לא ישפיעו על ביטול האגרה. במשרד התקשורת אומרים כי ההליך לביטול האגרה נותק מהפוליטיקה ולכן לבחירות לא תהיה כל השפעה על ההליך.

במקום רשות השידור מתוכנן לקום תאגיד חדש, שלפי התכנון המקורי היה אמור לקום בחודש מרץ 2015. לפי שעה נראה שהקמתו תידחה לספטמבר 2015, בלי קשר לבחירות לכנסת. על פי החוק, ניתן לדחות את הקמת התאגיד פעמיים, כל פעם ב-3 חודשים. כלומר, עד ספטמבר 2015 בטוחים במשרד התקשורת שהתאגיד יוקם וכך גם האגרה תבוטל.

במשרד התקשורת גם דוחים את ההשערה שבגלל הבחירות, היועץ המשפטי לממשלה יוציא חוות דעת לעיכוב הקמת התאגיד החדש. זאת כיוון שוועדת האיתור לבחירת התאגיד החדש והמנכ"ל שיעמוד בראשו, הינה ועדה בלתי תלויה שאינה קשורה לתהליכים פוליטיים.

ועדת האיתור מונה חמישה חברים, הבוחרים מועצה של 12 חברים ואלה יבחרו את המנכ"ל החדש של התאגיד. כדי לזרז את ההקמה ולעמוד בזמנים, הוועדה תמנה מנכ"ל זמני, שיעסוק בהקמת התאגיד החדש. ברגע שיוקם תאגיד השידור החדש, תבוטל האגרה שתושבי ישראל נאלצים לשלם. על פי החוק החדש, מקורות המימון של התאגיד יהיו פירסום, אגרת רכב ותקציב משרד האוצר.