גידול במספר החשבונות המוגבלים במשק

 
לפי נתוני בנק ישראל מסוף חודש יולי, מספר החשבונות המוגבלים במשק לשנת 2014 רשם עליה של 7%. בנוסף, כ-1.6 מיליון צ'קים חזרו בתקופה זו, בסכום של כ-15 מיליארד שקל.

מתחילת השנה, 561 אלף חשבונות בנק בישראל הוגדרו כמוגבלים, מתוכם 121 אלף בגין צ'קים שחזרו – עלייה של 35 אלף חשבונות שהם 7% לעומת התקופה המקבילה ב-2013.

בששת החודשים הראשונים של השנה הנוכחית חזרו למעלה מ-615,000 צ'קים בשל אי כיסוי מספיק, ובסך הכל חזרו צ'קים בסכום כולל של למעלה מ-2.8 מיליארד שקל.

מעט אחרי תחילת השנה פורסמו תקנות חדשות בנוגע לפתיחת חשבון בנק המאפשרות גם למי שסורב עד כה, לפתוח חשבון. עד כה, ההגדרות היו מעורפלות למדי, והבנקים יכלו לסרב למי שהוגדר כחשבון מוגבל.

ההקלה של בנק ישראל נועדה לאפשר כמעט לכל אחד להחזיק בחשבון בנק, כולל מי שהוגדר כלקוח מוגבל, לקוח מוגבל חמור, לקוח בהליך פשיטת רגל ולקוח שחשבונו עוקל.