מהמלצות ועדת אנדורן – הסדרי חוב של חברות יועברו תוך 45 יום לבית משפט

 
הוועדה לבחינת הסדרי החוב בישראל הגישה בימים אלה את הדוח הסופי שלה. המלצות הוועדה נועדו להסדיר את תהליך הסדרי החוב וניהול האשראי.

הוועדה התוותה מספר המלצות על מנת לקבוע כללים מנחים בנוגע לתהליכים הקשורים בטיפול בחוב של חברה בקשיים כלכליים. המטרה היא להגיע להסדר חוב בין הצדדים במועד מוקדם ככל האפשר, בניגוד למצב כיום שבו חברות מגיעות להסדר חוב אחרי זמן רב, לאחר שערך החברה כבר נפגע וכאשר לנושי החברה נותרת יתרת נכסים מצומצמת.

ההמלצות נפרסות לשני שלבים עיקריים:

שלב ראשון – חברה הנמצאת בקשיים פיננסיים אך עדיין עומדת בתשלומים למחזיקי אגרות החוב, ימונה לה נציג מיוחד מטעם מחזיקי אגרות החוב. הנציג ישתתף בישיבות דירקטוריון החברה וימסור למחזיקי אגרות החוב מידע על צעדים עתידיים של החברה העלולים לפגוע בנושים (למשל – עסקות חריגות או משיכת דיבידנדים) ועל הוצאות מתוכננות של החברה. ייעודו של שלב זה הוא להכניס את החברה להליך הבראה הכולל הסדר חוב במועד מוקדם, לפני שמצב החברה יילך וייעשה קשה יותר.

שלב שני – שלב זה יגיע כאשר החברה אינה עומדת בתשלום לנושיה. אחת ההמלצות העיקריות של הוועדה היא שבמידה וחברה לא שילמה את החוב תוך 45 ימים, יחוייבו הנושים לפתוח כנגדה בהליכי חדלות פירעון בבית המשפט. שלב זה נועד להביא לוודאות מלאה בנוגע לתוצאות אי-תשלום חוב. כך יגדל הסיכוי להידברות מוקדמת בין החברה לבין נושיה, שתוביל להסדר טוב יותר לשני הצדדים ובמועד מוקדם יותר.

המלצות נוספות של הוועדה מתייחסות להקצאת האשראי במשק ולתמחורו, ושיפור כלל תהליכי ניהול האשראי והפחתת ההוצאות הקשורות בהם.