מסתמן הסדר חוב של מיליארד שקל בין זיסר לבנק הפועלים

 
במשך שנתיים בנק הפועלים ניסה בכל דרך אפשרית למצוא דרך בה איש העסקים מוטי זיסר ישלם את חובו בסך מיליארד שקל. כעת, מסתמן שהבנק נכנע והצדדים מדברים על הסדר חוב אפשרי שבמהלכו זיסר ישלם את מרבית הכנסותיו העתידיות לבנק.

המתווה שמציע זיסר לבנק הפועלים דומה במהותו לזה שגובש בין נוחי דנקנר לבנקים בגין החוב של כ-500 מיליון שקל. ההצעה של זיסר כוללת סכום לא גדול שישולם לבנק בשנים הקרובות, והשאר ישולם בפריסה עד סוף חייו, ויגיע מהכנסות עתידיות וממימוש נכסיו בחו"ל.

עבור בנק הפועלים, מדובר במחיקת חוב יוצאת דופן, אך ייתכן שזהו ניסיון להרחיק מהבנק את הביקורת הציבורית. העיסקה שביצע הבנק עם זיסר נחשבת לגרועה ביותר – מיחזור והגדלת החוב ל-1 מיליארד שקל.