הצעת חוק למניעת גבייה אגרסיבית של עורכי דין

 

בעקבות פרשת איקיוטק, ששלחה מכתבי גבייה אגרסיביים על מנת להפחיד צרכנים ולגרום להם לשלם חוב שבמקרים רבים כלל לא היה קיים, הגישו המועצה לצרכנות וח"כ בועז טופורובסקי הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הצרכן. ההצעה אומרת שכל מכתב גבייה מעו"ד יהיה חייב לכלול את כל פרטי החברה, העסקה, החוב וחישובו.

הצעת החוק עלתה לסדר היום בעקבות פרשת איקיוטק. החברה, המספקת שירותי תוכן וסלולר, יצאה במבצע גבייה חסר תקדים בשיטת מצליח, שכרה מספר משרדי עו"ד ששלחו מכתבי גבייה אגרסיביים לצרכנים שנטען שהם לקוחות החברה, בדרישות תשלום חוב. חלק ניכר מאותם "לקוחות" כלל לא השתמש בשירותי החברה ולא היה מודע לאותו "חוב" שהצטבר.

writing a check

ח"כ טופורובסקי אף מתכוון להתעקש על הכנסת סעיף רטרואקטיבי, במטרה לדאוג גם לנפגעי פרשת איקיוטק. על פי הצעת החוק, הנקרא "חוק איקיוטק", עסק הפונה לצרכן באמצעות עו”ד בדרישה לפרוע חוב ולפתוח בהליכים משפטיים נגדו, יוכל לעשות זאת רק אם הוכיח כי פנה קודם לכן במכתב בדואר רשום שהצרכן קיבל.

במכתב יש לפרט את שם העוסק עמו בוצעה העסקה (כולל שמו המסחרי), פירוט החוב ואופן חישוב סכום החוב, והוכחה לקיומה של עסקה שנעשתה כדין ולקיומו של חוב. פרטים אלו יחויבו להופיע בכל פנייה לצרכן, במסגרת ההליכים לגביית החוב הנטען.

לפי הצעת החוק, אם העוסק נקט בהליכי גבייה או משפט, מבלי לפעול בהתאם לתיקון לחוק, לא יחייב בית המשפט את הצרכן בתשלום הוצאות משפט או הוצאות גבייה, או בכל סכום אחר העולה על סכום החוב המקורי. השאיפה היא שהתיקון לחוק יעודד את העוסק לפנות לצרכן באופן ישיר ולצמצם את הצורך בהפעלת הליכי גבייה והליכים משפטיים.

במועצה לצרכנות שמחים על הצעת החוק והיוזמה של ח"כ טופורובסקי. בהצהרה שמסרו נאמר כי קידום הצעת החוק תפס תאוצה בעיקר בעקבות פרשת איקיוטק שניסתה ועודנה מנסה לגבות חובות מפוברקים של אלפי שקלים מעשרות אלפי צרכנים, רובם קטינים או קשישים.