הקנס על איחור בתשלום לכביש שש יוזל

תקנות חדשות יוזילו בקרוב את תעריפי הקנסות בגין אי-תשלום במועד של אגרת הנסיעה בכביש 6. הקנס יוזל באופן משמעותי, בשיעור ממוצע של עד 40%.

הזכיינית "דרך ארץ" שולחת חשבוניות לנוסעים בכביש 6. כאשר חשבונית לא משולמת במועד, שולחת החברה חשבונית הכוללת חיוב מיוחד בגין אי-תשלום במועד. חשבונית החיוב מחושבת על-פי מספר הנסיעות שלא שולמו במועד, כפול אחד משלושת תעריפי החיוב שנקבעו.

בהתאם לתקנות החדשות, בשל אי תשלום חשבון ראשוני, תעריף החיוב יעמוד על סכום של 14.16 שקלים, לעומת 18.88 שקלים נכון להיום. החיוב על חשבון ראשון נוסף שלא שולם יעמוד על 20.06 שקלים, במקום 38.94 שקלים נכון להיום. החיוב על שתי חשבוניות או יותר שלא שולמו יעמוד על 40.12 שקלים, לעומת 80.24 שקלים נכון להיום.

על התקנות חתמו שר האוצר יאיר לפיד ושר התחבורה ישראל כ"ץ, והן ייכנסו לתוקף עם פרסומן ברשומות.