עלייה של כ- 30% בגבייה בהוצאה לפועל בשנה החולפת

 

על פי דו"ח רשות האכיפה והגבייה שפורסם לאחרונה, בשנת 2013 הוקשחה האכיפה בהוצאה לפועל, והגבייה עלתה ב-29%. סך כל הגבייה בשנה החולפת עמדה על מעל 33 מיליארד שקל.

הנתונים מראים שבמהלך 2013 נגבו בהוצאה לפועל 1.684 מיליארד שקל בגבייה ישירה, שהם גידול של 29% לעומת 2012.

במרכז לגביית קנסות והוצאות (היחידה האמונה על גביית חובות עבור המדינה), נגבו ב-2013 חובות בקירוב ל-280 מיליון שקל, ירידה של 14% ביחס ל-2012. ירידה זו נובעת מצמצום היקף פתיחת תיקי הוצל"פ ב-2013.

ירידה זו גרמה לכך שהיקף כלל החובות שנסגרו בלשכות ההוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות ב-2013 עומד על 33.264 מיליארד שקל, למעשה זו ירידה של 13% לעומת 2012.

upscaling graph

אכיפה נחושה ועלייה בעיקולים ברישום

הדו"ח מראה כי בשנה החולפת האכיפה נעשתה נחושה יותר מול חייבים, ויותר תיקים נסגרו לעומת שנים קודמות. העלייה במספר התיקים שנסגרו השנה נובעת מייעול והקשחת האכיפה.

בנוסף, נרשמה עלייה בעיקול רכב ברישום. בשנת 2013 הוגשו למעלה מ-460,000 בקשות לעיקול רכב ברישום – עלייה של 11% לעומת 2012.

במהלך השנה החולפת קידמה הרשות לאכיפה וגבייה תיקוני חקיקה המיועדים להגנה על זכויות החייבים. בין תיקונים אלו – קבלת מידע על היותו של החייב נפטר/קטין, הקמת מסלול מיוחד לגביית חוב דמי מזונות, והסדרת גביית קנסות בדבר פיצוי למתלונן שהינו קטין.